Aile İçi Şiddet

Aile İçi Şiddet

Aile İçi Şiddet

“Eşler ya da aile bireyleri arasında çoğunlukla ev içerisinde yaşanan fiziki veya  duygusal saldırgan davranışlar” olarak tanımlanan aile içi şiddet, kişinin psikolojik bütünlüğünü bozup, özgürlüğünü kısıtlayan bir şiddet türüdür. Son yıllarda ülkemiz gerek sosyal medya gerekse diğer iletişim kanalları yardımıyla bu konuda farkındalık kazanmaya başlamıştır; fakat toplumumuzda hala büyük bir bilgi eksikliği mevcuttur.

Sadece davranış biçimi değil, aynı zamanda bir düşünce biçimi olan şiddet, bilinçli ve seçilen bir davranıştır. Kimi zaman kişi, kendisinde gördüğü zayıflıkların üstünü şiddet ile örtmeye çalışır. Şiddeti uygulayan kişi; güç göstermek, öfke boşaltmak, kontrol etmek, cezalandırmak ve/veya kazanç sağlamak gibi amaçlar doğrultusunda şiddeti uygular.

Kimi zaman şiddeti uygulayan kişiler, eskiden şiddet görmüş kişilerdir. Ne yazık ki, failler çoğunlukla bir önceki hikayenin kurbanıdır.

Aile İçi Şiddetin Türleri Nelerdir?

Fiziksel şiddet

Bedensel güç veya üstünlük, bir şiddet aracı olarak kadını denetlemek, kontrol etmek, aşağılamak, küçük düşürmek ve/veya cezalandırmak amacıyla kullanılıyorsa “fiziksel şiddet” burada söz konusudur. Bu şiddet biçimini, bedene temas ederek, fiziksel üstünlük sağlayarak, ya da eşya kullanarak uygulanabilir.

Cinsel Şiddet

Cinselliğin,  kontrol etmek, küçük düşürmek, aşağılamak, denetlemek ve cezalandırmak amacıyla bir şiddet aracı olarak kullanılmasına “cinsel şiddet” denir. Cinselliği bir ceza/ödül yöntemi olarak kullanmak, zorla cinsel ilişkiye girmek, doğuma/kürtaja zorlamak cinsel şiddet türlerindendir.

Duygusal Şiddet

Kişinin kendi gerçekliğini sorgulamasına neden olacak manipülatif davranışlar bütünüdür. Sevilmek, ait hissetmek gibi duygusal ihtiyaçlar kullanılır ve yaşanılan şiddetin sorumlusu, şiddeti yaşayan kişiymiş gibi gösterilir.

Sosyal Şiddet

Sosyal şiddet uygulanan kişiyi yalnızlaştırıp maddi ve manevi destek alabileceği kaynaklardan uzaklaştırmayı amaçlar. Genellikle yavaş yavaş, kişiye romantik sunularak başlayıp daha sonra şiddeti artırılarak devam eder. Aynı zamanda kişiyi kontrol etme, sosyal ortamlarda küçük düşürme, aşağılama gibi davranışları içermektedir.

Ekonomik Şiddet

Kişinin çalışmasına izin vermeme, kişiye istemediği bir yerde çalışmak için baskıda bulunma, kişinin borçlandırılması ve gelirine, mal varlığına el koyması gibi davranışlar bütünüdür.

Israrlı Takip

Israrlı takip, özel hayatın gizliliğini ihlal etmek, tehdit ve şantaja başvurmak gibi yollarla bir kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma durumudur. Sürekli telefonla arama, yolunu kesme, peşine takılma, evini gözetleme ısrarlı takip türleri arasında yer alır.


Resim1
Çocuklarda Alt Islatma (Enürezis) ve Dışkı Kaçırma-Tutma Davranışı (Enkoprezis)
WhatsApp Image 2024-03-29 at 18.48
Uzun Vadeli İlişkilerde Cinsel Doyuma Dair
Resim1
Aile İçi Şiddet
WhatsApp Image 2024-03-28 at 15.09
Kırılganlık, Cesaret ve Büyüme