Uzun Vadeli İlişkilerde Cinsel Doyuma Dair

Uzun Vadeli İlişkilerde Cinsel Doyuma Dair

Uzun Vadeli İlişkilerde Cinsel Doyum Nasıl Sürdürülüyor?

Cinsel Doyumun Kişilerarası Değişim Modeli, zaman içinde cinsel tatmini etkileyen dinamikleri açıklar. Model, bir bireyin cinsel tatmininin ilişkideki cinsel alışverişlerden  (ödüller ve maliyetler) etkilendiğini belirtir.

Cinsel ödüller, bireyi tatmin ve memnun ederken; cinsel maliyetler, fiziksel veya zihinsel çaba gerektirebilir veya acıya, utanmaya, kaygıya ya da diğer olumsuz etkilere neden olabilir.

Bu modele göre cinsel tatmin şu durumlarda en yüksektir:

·      Ödüller ve maliyetler dengesi sağlandığında; bireyler genel ödül düzeyleri ile maliyetler arasında daha olumlu bir denge yaşadıklarında (yani, yüksek ödül ve düşük maliyet) memnuniyet artar.

·      Beklentiler aşıldığında; ödül-maliyet dengesi, beklentilerinin üstünde olduğunda (yani beklenenden yüksek ödül ve beklenenden düşük maliyet) memnuniyet artar.

·      Eşitlik sağlandığında; kendilerinin ve partnerlerinin cinsel ödül ve maliyet düzeyleri arasında daha fazla eşitlik algıladıklarında memnuniyet artar.

Kaynakça: Lawrance K. A., Byers E. (1995). Sexual satisfaction in long-term heterosexual relationships: The interpersonal exchange model of sexual satisfaction. Personal Relationships, 2(4), 267–285. https://doi.org/10.1111/j.1475-6811.1995.tb00092.x

Resim1
Aile İçi Şiddet
WhatsApp Image 2024-03-28 at 15.19
Divanda Psikanaliz
Resim1
Çocuklarda Alt Islatma (Enürezis) ve Dışkı Kaçırma-Tutma Davranışı (Enkoprezis)
WhatsApp Image 2024-03-29 at 18.47
Sistemik Aile Terapisi 

Sistemik Aile Terapisi 

Sistemik Aile Terapisi 

Sistemik Aile Terapisi 

Sistemik aile terapisi, aile içindeki ilişkileri, dinamikleri, beklentileri, inançları ve etkileşim örüntülerini inceleyerek, ailenin işlevselliğini güçlendirmeyi amaçlayan bir yaklaşımdır. Temel amacı aile içindeki problemi problem yapan faktörleri araştırmak, sorunları tanımak ve bu sorunların devam etmesine katkıda bulunan duygu, düşünce ve eylemleri ortaya çıkarmaktır.

Sistemik teorilerde bahsedilen sistem, bireylerin kendileriyle, başkalarıyla, çevreleriyle ve dış faktörlerle ilişkilerinin etkileşimlerini ifade eden dinamik yapıdır. Sistemik aile terapisi, temelde her davranışın bir iletişim biçimi olduğunu, ilişkilerin içinde herkesin bir rolü olduğunu ve bireyin davranışlarının geniş ilişkisel bağlamlarda anlam kazandığı vurgular.

Sistemik teorilere göre;

İstenmeyen semptomlar dahil tüm davranışlar sistemin içinde bir amaca hizmet eder; sistemin dengesini veya “normallik” hissini korumasına veya yeniden kazanmasına olanak tanır. Hiç kimse bir sistemdeki davranışı tek taraflı olarak kontrol edemez. Dolayısıyla çift veya aile ilişkilerindeki sorunlardan dolayı hiç kimse suçlanamaz; davranış sistemin üyeleri arasındaki etkileşimlerden ortaya çıkar. İletişim kurmamak mümkün değil; tüm davranışlar bir iletişim biçimidir. Terapötik değişim, sistemin içindeki etkileşim kalıplarının değişimiyle gerçekleşir.

Kaynakça: Gehart, D. (2013). Mastering Competencies in Family Therapy: A Practical Approach to Theory and Clinical Case Documentation. Cengage Learning.

Resim1
Aile İçi Şiddet
WhatsApp Image 2024-03-29 at 18.47
Sistemik Aile Terapisi 
WhatsApp Image 2024-03-29 at 18.48
Uzun Vadeli İlişkilerde Cinsel Doyuma Dair
WhatsApp Image 2024-03-28 at 15.09
Kırılganlık, Cesaret ve Büyüme