Uzman Psikolog
Deniz Ceren UZUN
Uzman Psikolog Deniz Ceren UZUN
Bilgi ve Randevu İçin iletişime Geçin

Uzman Psikolog Deniz Ceren Uzun, Lise eğitimini Notre Dame de Sion Fransız Lisesi’nde tamamladıktan sonra lisansını Sabancı Üniversitesi Psikoloji bölümünde tamamlamıştır. Lisans eğitimi boyunca Sabancı Üniversitesi Toplumsal Duyarlılık Projeleri’nde gönüllü olarak görev almış ve 3 sene boyunca sürdürülen projelere süpervizörlük yapmıştır. Dil ve öğrenme, antropoloji, tarih araştırmaları ve çocuk gelişimi üzerine çeşitli akademik projelerde araştırma asistanlığı yapmıştır ve Erasmus+ öğrenci değişim projesi kapsamında Hollanda’da bulunan Radboud Üniversitesi’nde bilişsel psikoloji odaklı dersler almıştır. 

İstanbul Bilgi Üniversitesi’nde Travma ve Afet Çalışmaları Uygulamalı Ruh Sağlığı Yüksek Lisans programını tamamlamıştır. Yüksek lisans araştırma tezini 6 Şubat Kahramanmaraş Merkezli Depremlere Sosyal Medya Üzerinden Maruziyetin İkincil Travmatizasyon Açısından İncelenmesi üzerine yazmıştır. TARDE (Travma ve Afet Araştırmaları Derneği) gönüllüsüdür. Klinik stajını Fransız Lape Hastenesi’nde tamamlamıştır. Yüksek lisans eğitimi sırasında United Nations Populations Fund’ın (UNFPA) CARE PLUS+ Mülteciler İçin Kapasite Geliştirme Programı’nda asistan olarak görev almıştır. Dönemsel olarak deprem sahalarında gönüllü ruh sağlığı hizmeti vermektedir. Terapi Bilimleri Akademisi bünyesinde Proje Koordinatörü olarak görev almaktadır. EPA Psikoloji’de yetişkinlerle online ve yüz yüze olarak EMDR, Travma Odaklı Psikoterapi ve Psikodinamik ekolde bireysel seanslarını Türkçe ve İngilizce olarak sürdürmektedir. 

Çalışma Alanları: Travma, depresyon, afet,  çocukluk çağı travmaları, stres, kaygı bozuklukları, obsesif bozukluklar, kişilik örgütlenmeleri, HIV+ tanısı almış bireyler, dissosiyatif bozukluklar, öfke, duygudurum bozuklukları, yas, ilişki problemleri

 • İstanbul Bilgi Üniversitesi - Travma ve Afet Uygulamalı Ruh Sağlığı Yüksek Lisans
 • Sabancı Üniversitesi - Psikoloji
 • Notre Dame de Sion Fransız Lisesi
 • TARDE (Travma ve Afet Araştırmaları Derneği), Gönüllü Psikolog 2023
 • Fransız Lape Hastanesi, Klinik Psikoloji Stajı 2022
 • Sabancı Üniversitesi, Program For Undergraduate Research (PURE) 2019
 • Sabancı Üniversitesi, Toplumsal Duyarlılık Projeleri (CIP) 2017-2020
 • 2023/2025 - Kişilik Kuramları Kişilik Bozuklukları ve Dinamik Psikoterapisi, Disiplinler Arası Beyin Araştırmaları Derneği
 • 2023 - Janina Fisher, PhD Travmadan Hayatta Kalanların Parçalanmış Benliklerini İyileştirmek, Terapi Bilimleri Akademisi
 • 2023 - Toplumsal Travmalar ve Dayanışma, Türkiye İnsan Hakları Vakfı
 • 2023 - III. Türkiye Travmatik Stres Kongresi, TARDE
 • 2023 - EMDR Avrupa Akredite I. Düzey Eğitimi, Enstitü AY
 • 2023 - Dinamik Psikoterapi Temel Eğitimi, Prof Dr. Doğan Şahin
 • 2023 - Dinamik Yönelimli Cinsel Terapi Seminerleri, Prof Dr. Doğan Şahin
 • 2022 - Bilişsel Davranışçı Terapi, Prof. Dr. M. Hakan Türkçapar
 • 2022 - 5. Türkiye Psikoterapi Zirvesi, Psikoterapi Türkiye
 • 2022 - Gottman Çift Terapisi I. Düzey Eğitimi, Psikoloji İstanbul
 • İngilizce
 • Fransızca