Yönetici Destek Programı

EPA Psikoloji Yönetici Destek Programlarıya, kurum yöneticilerine, yönetici danışmanlığı hizmeti sunulmaktadır. Bu hizmetle, yöneticilerin çalışma hayatlarında karşılaşabilecekleri sorunlar ve krizlerde nasıl hareket etmesi gerektiği, nasıl daha iyi bir yönetici olabileceği gibi konularda bilgi sahibi olmaları hedeflenmektedir. Yöneticilerine çok daha etkin bir yönetim süreci sağlayabilmek; sorumluluğunda olan çalışanların idaresini en sağlıklı şekilde yürütmek ve çalışanların verimliliğini sürekli kılmak için, kurumlar bu hizmete ihtiyaç duymaktadır. Yönetici danışmanlığı, üst ve orta düzey yöneticilerin kısa ve uzun vadeli kurumsal hedeflerine ulaşmalarını sağlayan performans artışını ve liderlik gelişimini hedefleyen ayrıntılı ve bireyselleştirilmiş bir planla yürütülür. Bu program ile, kişilerin yönetsel yönünü keşfederek, kendi potansiyellerinin farkına varması ve en etkin şekilde kullanmayı öğrenmesi sağlanır. Bu programda:
  • Potansiyelini ortaya çıkarmasına
  • Potansiyelini yüksek oranda kullanmanın yollarını bulmasına
  • Lider bir yönetici olmasına
  • Yetkinlik ve yeterlilikleri ile ilgili farkındalık kazanmasına
  • Doğru ekibi oluşturabilmesine
  • Kendisi ve ekibi için motivasyon ve yaratıcılığını arttırmasına
  • Vizyoner bakış açısı kazanmasına yönelik çalışmalar yapılarak kişilere yardımcı olunur.